Erfarenhet

Född i södra Tyskland och efter utbildning och arbete med forskning och utveckling i hälsosystemet flyttade jag 2014 till Sverige. Sedan min barndom var det en dröm att en gång köra en skördetröska - och nu har det blivit verklighet. Tröskan är äldre än mig, men bara lite. Under årens lopp har jag jobbat på olika gårdar, mest med skötsel av nötdjur, bl.a. en stor mjölkgård vid Halmstad och en mellanstor gård med köttdjur och växtodling i Bohuslän.

Jag har avslutat en vuxenutbildning på Naturbrukskolan Uddetorp med kurser i växtodling, företagsekonomi, lantbruksdjur (nötkött), maskiner I och II.

Nu arrenderar jag åker- och betesmark på tre gårdar i Gällared, ska odla lite och hålla betesdjur. Jag sköter även två naturreservat med betesdjur och allt annat som behövs. Planeringen är att så snart som möjligt ha några egna djur också, jag måste bara hitta en passande ladugård. - Hör av dig om du kan hjälpa mig med det!

Utöver detta så utför jag jordbruksmässiga markarbeten åt alla som vill hålla sina marker i bra skick, bevara kulturlandskapet och gynna den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer om mitt vetenskapliga arbete så klicka här.