Välkommen!

Bernhards Lantbruk är en gård med djur och växtodling som även erbjuder olika jordbrukstjänster till mark- och djurägare. I huvudsaken håller jag nötdjur till köttproduktion och odlar foderväxter. Dessutom erbjuder jag jordbruks- och naturvårdstjänster till privata och offentliga markägare. Det innefattar bl.a. markskötsel med hjälp av betesdjur, röjning av igenvuxna ytor, skogsplantering, och mycket annat kring lantbruk, häst och ko. Ju, höns också.

Med detta bidrar jag till försörjning med närproducerad, klimatskonande mat, biologisk mångfald, en levande landsbygd, och att hålla vårt gamla kulturlandskap i bruk.

Jag har några års erfarenhet inom lantbruk och arbetat på större och mindre gårdar. 2020 och 2021 deltar jag i en utbildning på Uddetorp naturbruksskola med ämnen växtodling, lantbruksdjur, företagsekonomi och lantbruksmaskiner.

Innehar F-skattesedel och motorsågskörkort.

Vad jag gör

Har du jordbruksmarker och vill hålla dem i bra skick så hjälper jag dig. Jag kan ta dem i bruk på ett jordbruksmässigt sätt, ordna med betesdjur, eller helt enkelt röja buskage och annat.

Vid möjlighet ansöker vi om jordbrukarstöd som finansieringshjälp.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dina behov.

 

Varför jag?

Jag arbetar flexibelt och anpassar mina metoder efter era önskemål. Mina maskiner är inte så stora och gör det möjligt att arbeta på mindre skiften där användningen av stora maskiner inte är lönsam.

Jag tycker även om gammaldags arbete med hand, hacka, skyffel och lie.

Med era marker eller era djur ska jag arbeta precis så som om de vore mina egna.

Vad som är viktig för mig

Är inte det roligt hur allt hänger ihop med allt i naturen? Nattfjärilar behöver nattvioler och de i sin tur behöver betesdjur - och sedan en kille som går efter med lie och röjsåg. Så gott som det går vill jag arbeta med och inte emot naturen, och vi bönder har särskilt stora möjligheter för att gynna människan, djur och miljön på samma gång under vårt arbete. Såklart måste man också kunna livnära sig.