Vad jag gör

Har du jordbruksmarker och vill hålla dem i bra skick så hjälper jag dig. Jag kan ta dem i bruk på ett jordbruksmässigt sätt, ordna med betesdjur, eller helt enkelt röja buskage och annat.

Vid möjlighet ansöker vi om jordbrukarstöd som finansieringshjälp.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dina behov.