Välkommen!

Bernhards Lantbruk är en gård med djur och växtodling som även erbjuder olika jordbrukstjänster till mark- och djurägare. I huvudsaken håller jag nötdjur till köttproduktion och odlar foderväxter. Dessutom erbjuder jag jordbruks- och naturvårdstjänster till privata och offentliga markägare. Det innefattar bl.a. markskötsel med hjälp av betesdjur, röjning av igenvuxna ytor, skogsplantering, och mycket annat kring lantbruk, häst och ko. Ju, höns också.

Med detta bidrar jag till försörjning med närproducerad, klimatskonande mat, biologisk mångfald, en levande landsbygd, och att hålla vårt gamla kulturlandskap i bruk.

Jag har några års erfarenhet inom lantbruk och arbetat på större och mindre gårdar. 2020 och 2021 deltar jag i en utbildning på Uddetorp naturbruksskola med ämnen växtodling, lantbruksdjur, företagsekonomi och lantbruksmaskiner.

Innehar F-skattesedel och motorsågskörkort.