Vad som är viktig för mig

Är inte det roligt hur allt hänger ihop med allt i naturen? Nattfjärilar behöver nattvioler och de i sin tur behöver betesdjur - och sedan en kille som går efter med lie och röjsåg. Så gott som det går vill jag arbeta med och inte emot naturen, och vi bönder har särskilt stora möjligheter för att gynna människan, djur och miljön på samma gång under vårt arbete. Såklart måste man också kunna livnära sig.