Jag stängslar

Jag sätter stängsel runt dina beten...

... det kan också vara din hönsgård eller annat.