Jag putsar ditt bete

Det blir jättebra på betesvall om det inte finns för många stora stenar som sticker ut ur marken. Man kan ta bort brännesslor, mindre buskar o.s.v. någon gång under sommaren eller efter betessäsongen är över.