Jag rycker dina skräppor

Det kan man ju göra mer eller mindre grundligt. Men bäst är det - tycker jag - att ta bort dem samt rötterna. Fröna kan väl överleva i 80 år i jorden och fortfarande spira. Man måste alltså hålla på lite längre. Kemiska bekämpningsmedel använder jag inte.