Jag plogar snön dina vägar

Jag plogar snö på dina vägar eller din gårdsplan.