Jag skruvar dina solpanneler

Det gick ganska bra med våra egna, även att lägga alla kablar och installera växelriktaren. Anslutningen till elnätet gör självklart en elektriker.